Cyfarfod Cyffredinol 2023

07/10/2023 - 10:30

Cyfarfod Cyffredinol 2023

10:30yb, dydd Sadwrn, 7 Hydref 2023
Y Lle Arall, Caernarfon

Edrychwn ymlaen at eich gweld yn ein Cyfarfod Cyffredinol eleni. Mae  croeso i bawb yn ein Cyfarfod Cyffredinol ond dim ond aelodau sydd â'r hawl i bleidleisio.

Cofiwch roi gwybod os ydych yn dod, er mwyn i ni sicrhau bod digon o gopïau o'r dogfennau ar gael. Ni fyddwn yn darparu cinio.

Bydd y grŵp Ffilm o Chwith yn dangos y ffilm Nae Pasaran yn y Galeri am 7.00 y noson cyn y Cyfarfod Cyffredinol. Dewch lan am y penwythnos felly  a chewch disgownt o 10% ar gostau llety yn Llety Arall (cynnig arbennig i aelodau Cymdeithas yr Iaith). Rhaid trefnu hyn yn uniongyrchol gyda Llety Arall.

Bydd cyfarfod agored i drafod sut mae grymuso'n cymunedau a sicrhau cymunedau cynaliadwy Cymraeg ar gyfer y dyfodol yn dilyn y Cyfarfod Cyffredinol am 2.30  manylion pellach yma.

Angen cymorth er mwyn gallu dod i'r cyfarfod?

  • Mae croeso i blant yn ein cyfarfodydd.

  • Mae swyddogion y Gymdeithas yn gallu cynnig lifftiau o nifer o leoedd yn y wlad.

  • Os yw costau trafnidiaeth neu ofal yn rhwystr rhag ddod i'r cyfarfod, gallwch wneud cais i hawliau'r costau yn ôl. Rydym ond yn ystyried ceisiadau am gostau teithio mewn amgylchiadau pan nad oedd yn bosib i chi rannu lifft gyda swyddogion eraill.

  • Dylech gysylltu â'n swyddfa ganolog ar 01970 624501 cyn gwneud trefniadau teithio neu ofal rydych chi eisiau eu hawliau yn ôl rhag ofn bod modd i ni drefnu lifft neu wneud trefniant arall.

  • Gallwch ddarllen y Polisi Treuliau yn llawn yma.