Hawliau Cryf - Ymateb i Gylch 3 Safonau'r Gymraeg

Credaf ei bod yn gwbl resymol a chymesur i’r lefel uchaf o Safonau a basiwyd gan y Cynulliad gael eu gosod ar yr holl gyrff yng Nghylch 3.

Mae’n bwysig bod gweithwyr pob corff yng Nghymru yn derbyn yr un hawliau i ddysgu, defnyddio a gweld y Gymraeg. Mae hefyd rhaid bod modd, nad sy’n bodoli yn y Safonau ar hyn o bryd, i sicrhau bod rhagor o gyrff yn gweithio’n fewnol yn Gymraeg yn unig.  

Pryderwn yn fawr bod dros 200 o gyrff pwysig wedi cael eu tynnu oddi ar y rhestr o gyrff sydd yng nghylch 3 erbyn hyn, a hynny heb ddatganiad cyhoeddus nac esboniad o unrhyw fath. Mae tynnu cynifer o gyrff allan o ymchwiliad Cylch 3 yn amlygu problemau sylfaenol â’r broses o ymchwiliadau safonau. Mae hyn yn codi cwestiynau ynghylch hygrededd y broses, ac yn ei wneud yn anorfod y bydd oedi pellach cyn dod i weithredu’r safonau yn gyflawn.

Arwyddo!

Dwi'n rhoi caniatâd i Gymdeithas yr Iaith ddefnyddio'r canlynol er mwyn cysylltu ynglŷn â'n hymgyrchoedd a digwyddiadau:

Mae angen bod tic yn y blwch yma er mwyn i chi dderbyn newyddion pellach am yr ymgyrch hon.

Mae gwybodaeth am sut dan ni'n defnyddio eich data yma cymdeithas.cymru/preifatrwydd