Cyfiawnder nid llymder i bobl Gwynedd / Justice not austerity for the people of Gwynedd

Rydym yn galw ar Gynghorwyr Gwynedd i ymwrthod â’r toriadau ar wasanaethau cyhoeddus yng Ngwynedd a fydd yn cael effaith andwyol ar gymunedau ac ar y Gymraeg.

 

Galwn arnoch i ddewis cyfiawnder yn hytrach na llymder.

 

Rydym yn gwneud hyn am fyddai cymryd rhan yn y penderfyniad o dorri gwasanaethau gwerthfawr yn anfoesol ac yn dilysu ymdrechion eidiolegol y Torïaid i beidio â threthi busnesau mawr a chosbi’r bobl fwyaf bregus mewn cymdeithas.

 

Galwn ar bob un o Gynghorwyr etholedig Cyngor Gwynedd i wneud safiad gwleidyddol ar y mater hwn gan fod y toriadau mewn gwariant cyhoeddus yn cael eu gyrru gan eidioleg wleidyddol llywodraeth San Steffan ac yn cael eu gweinyddu’n ddi-gwestiwn hefyd gan Lywodraeth Cymru. Galwn arnoch i roi arweiniad i Gynghorau Sirol eraill yng Nghymru i wneud yr un fath.

 

///

 

We call on Gwynedd Councillors to oppose the cuts on public services in Gwynedd for they will have an adverse impact on communities and the Welsh language.

 

We call on you to choose social justice rather than austerity.

 

To participate in the decision of cutting valuable services would validate the efforts of the ideological driven cuts to public spending by the Conservative Government who choose not to tax big businesses and punish the most vulnerable people in society.

We call on all elected Gwynedd County Councillors to make a political stance on this issue. We ask this because the cuts in public spending are driven by the political ideology of the Westminster Government that’s administered without question by the Welsh Government. We call on you to guide other County Councils in Wales to do the same and oppose these cuts.

Arwyddo!

Dwi'n rhoi caniatâd i Gymdeithas yr Iaith ddefnyddio'r canlynol er mwyn cysylltu ynglŷn â'n hymgyrchoedd a digwyddiadau:

Mae angen bod tic yn y blwch yma er mwyn i chi dderbyn newyddion pellach am yr ymgyrch hon.

Mae gwybodaeth am sut dan ni'n defnyddio eich data yma cymdeithas.cymru/preifatrwydd