"Friars Walk" Casnewydd - Ble mae'r Gymraeg?

Yng Nghasnewydd, mae datblygiad siopa newydd o'r enw uniaith Saesneg "Friars Walk". Mae'r holl arwyddion a'r brandio yn uniaith Saesneg gan gynnwys yr holl arwyddion enfawr llachar. Mae hwn yn fater o gywilydd i’r 55,000 yng Ngwent sy’n siarad yr iaith, a’r 130,000 o fewn taith hanner awr o Gasnewydd

Rydym yn galw ar 'Queensberry Real Estate' i sicrhau bod yr holl frandio ac arwyddion yn y ganolfan siopa yn cael eu newid fel eu bod yn Gymraeg, fel man cychwyn ar droi "Friars Walk" yn ofod ble gall pobl Gwent fyw yn Gymraeg.

 

[COFIWCH GADARNHAU EICH LLOFNOD - Byddwch yn derbyn ebost i gadarnhau eich llofnod. Mae rhaid i chi glicio ar y ddolen yn yr ebost yna i'ch llofnod gyfrif. Weithiau, mae'r ebyst hyn yn cyrraedd blychau 'sothach', felly cofiwch wirio yno hefyd.] 

Arwyddo!

Dwi'n rhoi caniatâd i Gymdeithas yr Iaith ddefnyddio'r canlynol er mwyn cysylltu ynglŷn â'n hymgyrchoedd a digwyddiadau:

Mae angen bod tic yn y blwch yma er mwyn i chi dderbyn newyddion pellach am yr ymgyrch hon.

Mae gwybodaeth am sut dan ni'n defnyddio eich data yma cymdeithas.cymru/preifatrwydd