Ysgol Gymraeg i Aberdaugleddau / A Welsh school for Milford Haven

Does dim ysgol nac uned Cymraeg yn Aberdaugleddau. Aberdaugleddau ydy'r unig dref yn Sir Benfro heb unrhyw darpariaeth Gymraeg. Er mwyn cael addysg Cymraeg mae plant yn gorfod mynd i Hwlffordd. Bydd y cyngor sir yn edrych mewn i'r galw am ryw fath o ddarpariaeth Gymraeg yn y dref.  Rydyn ni'n gofyn i chi gefnogi'r galw.  Llofnodwch y ddeiseb i'n cefnogi.
 
Did you know that Milford Haven is the only town in Pembrokeshire without a Welsh language primary school or a Welsh unit in another school?  Pupils have to travel to Haverfordwest if their parents want them to be taught through Welsh.  Pembrokeshire County Council are looking into the need/want in the area.  Please sign the petition if you think Milford Haven should have a Welsh language primary school.

Mae'r ddeiseb yma wedi cau ac wedi ei chyflwyno fel rhan o ymgynghoriad Cyngor Sir Penfro i addysg Gymraeg.

Am fwy o wybodaeth am addysg a'r hyn mae Cymdeithas yr Iaith yn ei wneud yn Sir Benfro cysylltwch gyda Bethan Williams - bethan@cymdeithas.org