Dwi eisiau Byw yn Gymraeg yng Ngheredigion

Yn sgil y dirywiad yn nifer cymunedau Cymraeg Ceredigion rydyn ni'n datgan ein bwriad i fyw yn Gymraeg ac yn galw ar Gyngor Sir Ceredigion i weithredu i alluogi holl bobl y sir i fyw yn Gymraeg. Galwn ar y Cyngor i:

  1. sicrhau swyddi a gwasanaeth Cymraeg drwy weinyddu drwy gyfrwng y Gymraeg;
  2. sicrhau bod holl ddarpariaeth hamdden y Cyngor i bobl ifanc ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg;
  3. sicrhau cartrefi i bobl leol fel bod modd iddynt aros yng Ngheredigion drwy adfeddiannu tai gwag, codi treth cyngor o 200 % ar dai haf a thai gwyliau a sicrhau bod amrywiaeth o gartrefi ar gael ar rent teg.

(ON. Mae croeso i unrhyw un sy'n byw yng Ngheredigion i arwyddo'r ddeiseb yma. Peidiwch ag arwyddo os nad ydych yn byw yng Ngheredigion os gwelwch yn dda)

Mae'r ddeiseb hon wedi dod i ben ac wedi ei chyflwyno i'r Cyngor Sir (mwy yma)

Am fwy o fanylion am ymgyrchoedd Cymdeithas yr Iaith yn yr ardal cysylltwch gyda ni - bethan@cymdeithas.org / 01970 624501