Datganoli Darlledu i Gymru / Devolve Broadcasting to Wales

"Rydym yn galw ar Lywodraeth San Steffan i ddatganoli darlledu i Senedd Cymru."

"We call on the Westminster Government to devolve broadcasting to the Senedd in Wales."

*Er mwyn i'ch llofnod gyfrif, mae'n rhaid i chi ddilyn y linc a dderbyniwch chi mewn ebost wedi i chi lenwi eich manylion isod.
 
**Trwy lofnodi'r ddeiseb hon, rydych yn cytuno i Gymdeithas yr Iaith gadw eich gwybodaeth ac i gysylltu â chi yn achlysurol ynglŷn ag ymgyrchoedd perthnasol.
 
 

Am ragor o wybodaeth am yr ymgyrch, cliciwch yma

 

Arwyddo!

Dwi'n rhoi caniatâd i Gymdeithas yr Iaith ddefnyddio'r canlynol er mwyn cysylltu ynglŷn â'n hymgyrchoedd a digwyddiadau:

Mae angen bod tic yn y blwch yma er mwyn i chi dderbyn newyddion pellach am yr ymgyrch hon.

Mae gwybodaeth am sut dan ni'n defnyddio eich data yma cymdeithas.cymru/preifatrwydd