Pwerau Darlledu i Gymru / Broadcasting Powers for Wales

Datganoli Darlledu logo.jpg

Galwn ar Lywodraeth Cymru i gefnogi ymdrechion i hawlio'r pwerau dros ddarlledu i Gymru yn ôl dymuniad pobol Cymru.

We call on the Welsh Government to support the efforts to secure broadcasting powers for Wales as the people of Wales wish.

*Er mwyn i'ch llofnod gyfrif, mae'n rhaid i chi ddilyn y ddolen a dderbyniwch chi mewn ebost wedi i chi lenwi eich manylion isod. Gallwch chi lawrlwytho copi caled o'r ddeiseb drwy glicio yma.

Am ragor o wybodaeth am yr ymgyrch, cliciwch yma.

Arwyddo!

Dwi'n rhoi caniatâd i Gymdeithas yr Iaith ddefnyddio'r canlynol er mwyn cysylltu ynglŷn â'n hymgyrchoedd a digwyddiadau:

Mae angen bod tic yn y blwch yma er mwyn i chi dderbyn newyddion pellach am yr ymgyrch hon.

Cysylltu trwy post
Cysylltu dros y ffôn
Cysylltu trwy ebost

Mae gwybodaeth am sut dan ni'n defnyddio eich data yma cymdeithas.cymru/preifatrwydd