Pwerau Darlledu i Gymru / Broadcasting Powers for Wales

Datganoli Darlledu logo.jpg

Galwn ar Lywodraeth Cymru i gefnogi ymdrechion i hawlio'r pwerau dros ddarlledu i Gymru yn ôl dymuniad pobol Cymru.

We call on the Welsh Government to support the efforts to secure broadcasting powers for Wales as the people of Wales wish.

Gallwch chi lawrlwytho copi caled o'r ddeiseb drwy glicio yma.

Am ragor o wybodaeth am yr ymgyrch, cliciwch yma.

Arwyddwch y llythyr agored

Dwi'n rhoi caniatâd i Gymdeithas yr Iaith ddefnyddio'r canlynol er mwyn cysylltu ynglŷn â'n hymgyrchoedd a digwyddiadau:

Mae angen bod tic yn y blwch yma er mwyn i chi dderbyn newyddion pellach am yr ymgyrch hon.

Cysylltu trwy post
Cysylltu dros y ffôn
Cysylltu trwy ebost

Mae gwybodaeth am sut dan ni'n defnyddio eich data yma cymdeithas.cymru/preifatrwydd