Crasfa!

22/11/2015 - 14:00

Festri Capel y Morfa, Aberystwyth

Hoffi pobi neu fwyta cacennau?!

Cystadlaethau plant - Meithin a Chynradd: 6 'fairycake' neu fisged wedi eu haddurno
Cystadleuaeth Cacen Diferion Lemwn gan ddilyn y rysait yma
Cystadleuaeth Coginio ac addurno unrhyw sbynj

Beirniad - Gwenda James

Bydd cyfle i brynu a blasu'r holl gynnyrch

Mynediad - £1 (yn cynnwys te)

Mwy o wybodaeth - bethan@cymdeithas.org / 01970 624501