Cyfarfod Cell Abertawe a Chastell-Nedd

04/12/2017 - 19:30

Dewch ymuno a Chell Abertawe a Chastell-Nedd ar gyfer ein cyfarfod olaf cyn Y Nadolig! Cynhelir y cyfarfod am 19:30 ar 4 o Ragfyr, yn Nhafarn Y Schooner, Abertawe.

Croeso cynnes i bawb o'r ardal i ymuno a ni er mwyn trafod materion yr ardal ac i rannu syniadau ynglyn ag ymgyrchu dros Y Gymraeg yn yr ardal!

 

Am ragor o wybodaeth, cyslltwch ag Owen Howell ar: 02920486469 neu de@cymdeithas.cymru