Cyfarfod Cell Blaenau Gwent a Chaerffili

12/10/2017 - 19:00

Cynhelir cyfarfod Cell Blaenau Gwent a Chaerffili am 7yh ar 12 Hydref yn Nhafarn Y Sirhowy, Y Coed Duon (NP12 1BA).

Nid oes cyfarfod wedi bod yn yr ardal ers sbel. Felly, bydd yn gyfle i aelodau'r ardal ddod at ei gilydd i drafod materion yr ardal ac i rannu syniadau.

Croeso cynnes i bawb!

https://www.facebook.com/events/255832908273225/