Cyfarfod Cell Blaenau Gwent a Chaerffili

12/10/2017 - 19:00

Cynhelir cyfarfod Cell Blaenau Gwent a Chaerffili am 7yh ar 12 Hydref yn Nhafarn Y Sirhowy, Y Coed Duon (NP12 1BA).

Hwn fydd y cyfarfod cyntaf yn yr ardal ers sbel, felly, bydd yn gyfle i aelodau'r ardal ddod at ei gilydd er mwyn trafod materion y rhanbarth a rhannu syniadau.

Croeso cynnes i bawb!