Cyfarfod Cell Caerdydd

10/01/2018 - 19:00

Cynhelir cyfarfod cyntaf Cell Caerdydd yn 2018 ar nos Fercher 10 Ionawr yn Nhafarn Y Cornwall am 7yh. Dewch i rannu'ch syniadau ynglyn a'r Gymraeg yn y brifddinas.

Croeso cynnes i bawb!

Am ragor o wybodaeth, peidiwch ag oedi i gysylltu ag Owen Howell ar: 02920486469 neu de@cymdeithas.cymru