Cyfarfod Cell Pantycelyn

27/11/2019 - 19:30

Dewch i gyfarfod Cell Pantycelyn yn y Llew Du, Aberystwyth ar y 27ain o Dachwedd am 7:30yh! Mae'n gyfle i ni drefnu digwyddiadau'r flwyddyn nesaf gyda'r Gell, a pharatoi at Bantycelyn yn agor ar ei newydd wedd yn 2020! Dewch yn llu!