Cyfarfod Cell Porthmadog

04/01/2018 - 19:00

Bydd Cell Porthmadog yn cwrdd ym Mhenryndeudraeth y tro yma.

Bydd y cyfarfod ar nos iau y 4ydd o Ionawr am 7yh yn Nhafarn y Dderwen, Penrhyndeudraeth, LL48 6BL

Ffocws y cyfarfod fydd adeiladu'r ymgyrch dros tai i fobl leol ac yn erbyn cymunedau Cymraeg cael eu dinistrio gan ddatblygwyr barus! Croeso i bawb