Cyfarfod Cell Porthmadog

15/11/2017 - 19:00

Bydd cyfarfod Cell Porthmadog yn Nhafarn Pencei, Porthmadog LL49 9AT am 7:00yh ar y 15fed o Dachwedd (Nos Fercher).

Dewch i ymuno'r ymgyrch dos dai fforddadwy i bobl leol!