Cyfarfod Cyffredinol y Gymdeithas

07/11/2020 - 10:30

10.30, dydd Sadwrn, 7 Tachwedd 2020

Y Llew Coch, Dinas Mawddwy (i'w gadarnhau)

Y Cyfarfod Cyffredinol sy'n blaenoriaethu gwaith y Gymdeithas am y flwyddyn sydd i ddod. Cyflwynir adroddiadau ar waith y mudiad dros y flwyddyn ac etholir swyddogion y Senedd am y flwyddyn sydd i ddod. Dewch i gefnogi felly.

Noder hefyd:

  • Mae croeso i blant yn ein cyfarfodydd.

  • Os hoffech fynychu cyfarfod, cysylltwch i weld a oes rhywun arall yn dod o'r un cyfeiriad â chi er mwyn i chi rannu car.

  • Trefnir cinio syml yn ystod cyfarfodydd y Senedd a'r Cyfarfod Cyffredinol – croesewir cyfraniadau yn ôl gallu'r unigolyn i dalu (rhowch wybod mewn da bryd os byddwch yn ymuno â ni dros ginio - diolch!).