Cyfarfod Grŵp Addysg

24/05/2017 - 19:30

Nos Fercher Mai 24ain 2017, 7:30yh

Cyfarfod grŵp ymgyrch addysg

Yn swyddfeydd y Gymdeithas yn Aberystwyth neu dros gyswllt we - cysylltwch â Robin ar post@cymdeithas.cymru o flaen llaw os hoffech gymryd rhan

Croeso i aelodau a chefnogwyr gyfrannu i'r drafodaeth, cyfle i ddysgu mwy a helpu gyda'r ymgyrch. Byddem yn trafod addysg Gymraeg i bawb - gan gynnwys newidiadau cwricwlwm a chymwysterau, cynllunio'r gweithlu, a "chynlluniau strategol y Gymraeg mewn addysg"; ysgolion pentrefol; addysg i oedolion yn y gymuned a phrentisiaethau; cymwysterau galwedigaethol, ac ymgyrch newydd "Wish I Spoke Welsh"