Cyfarfod Pwyllgor Tai Penrhyn

19/09/2018 - 19:00

Bydd Pwyllgor Tai Penrhyn sydd yn ymgyrchu yn erbyn y Tai di-angen yn yr ardal yn cyfarfod am 7 yn Festri Capel y Tabernacl, Penrhyndeudraeth am 7yh ar y 19fed o Fedi (nos fercher).