Cyfarfod Rhanbarth Gwynedd a Môn - Porthmadog

19/02/2018 - 19:30

Cyfarfod Rhanbarth Gwynedd a Mon - dewch i drafod y Gymdeithas yn ranbarthol.

Y tro yma byddwn yn cwrdd ym Mhorthmadog yn Nhafarn Pencei, LL49 9AT ar y 19fed o Chwefror am 7:30 yh.

Croeso i bawb.