Cyfarfod Rhanbarth Morgannwg-Gwent

13/03/2018 - 19:30

Cynhelir cyfarfod cyntaf Rhanbarth Morgannwg-Gwent yn 2018 ar: 

 Nos Fawrth 13 Mawrth  

 19:30  

 Tafarn Y Cornwall, Caerdydd 

 Mae croeso cynnes iawn i holl aelodau'r rhanbarth ddod i drafod ymgyrchoedd yn ardaloedd y rhanbarth ac i drafod syniadau ar gyfer digwyddiadau ac ymgyrchoedd yn y rhanbarth. 

 Am fwy o wybodaeth, cysylltwch ag Owen Howell ar: 02920486469 / de@cymdeithas.cymru