Cyfarfod Tyfu Nid Torri

23/01/2018 - 19:30

Mae’r toriadau yn lladd. Mae 10 mlynedd arall o lymder (toriada) o’n flaen, gyda chyflogau wedi rhewi am 20 mlynedd a’r system les ddim yn ffit i bwrpas rhagor. Yng Ngwynedd, mae pobl ifanc yn wynebu toriadau mawr i’r gwasanaeth ieueuctid. Yr unig peth mae Arweinydd y Cyngor yn gaddo yw mae mwy i ddod.

Mae rhaid i ni gwffio yn ol. Wrth i ni geisio creu strategaeth dros y ffordd mwyaf cadarn i gyrraedd y nod rhaid edrych i’r gorffennol a thu hwnt ein finiau.

Dewch i gwrth a thrafod be allwn ni ei wneud am 7yh yn swyddfa'r Gymdeithas yng Ngahernarfon ar y 23eg o Ionawr (nos fawrth).

Cyfeiriad llawn : Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, 10 Stryd y Palas, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1RR