Deddfu a’r Gymraeg

09/08/2017 - 14:30

Deddfu a’r Gymraeg

2:30yp, Dydd Mercher 9fed Awst, Pabell y Cymdeithasau 2

Siaradwyr: Y Bargyfreithiwr Gwion Lewis, Meri Huws (Comisiynydd y Gymraeg), Heledd Gwyndaf (Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith) a Gweinidog y Gymraeg Alun Davies AC