Penwythnos Ymgyrchu Tresaith

07/04/2017 - 18:00

Nos Wener 7fed Ebrill (6 o'r gloch) - Prynhawn Sul 9fed Ebrill 2017

Penwythnos o weithdai ymgyrchu ymarferol, trafodaethau am ddyfodol y Gymdeithas a chymdeithasu – croeso i holl aelodau'r Gymdeithas.

Er mwyn cadw lle yn y llety (am ddim), cysylltwch â post@cymdeithas.cymru cyn Ebrill 1af