Protest yn erbyn cynlluniau'r cyngor i ad drefnu addysg gynradd yn ardal Pontypridd

21/03/2019 - 09:30

RhCT

Ymunwch â grŵp lleol o ymgyrchwyr, i ddangos eich cenfogaeth ac i brotestio yn erbyn cynlluniau'r cyngor i ad-drefnu addysg gynradd yn ardal Pontypridd.

Mwy o wybodaeth i ddilyn.