Cyfarfod Rhanbarth Gwynedd-Môn

23/04/2024 - 19:00

7.00, nos Fawrth, 23 Ebrill 2024

Llety Arall, Caernarfon ac ar-lein

Dewch i gyfarfod Rhanbarth Gwynedd-Môn i drafod ymgyrchoedd lleol i sicrhau tai fforddiadwy trwy'r Cynllun Datblygu Lleol a rali Nid yw Cymru ar Werth, ac i fod yn rhan o drefnu digwyddiad i hyrwyddo cyfrol Merched Peryglus.

Gallwch fynychu mewn person neu ar-lein. Croeso cynnes i bawb.

Am ragor o wybodaeth neu ddolen i ymuno cysylltwch â bethan@cymdeithas.cymru  / post@cymdeithas.cymru