Cyfarfod Rhanbarth Powys

14/04/2015 - 19:00

Nos Fawrth, Ebrill 14eg  7yh - cyfarfod Rhanbarth Powys yn nhafarn y Cian Offis, Llangadfan.

Mae'r cyfarfod yn gyfle i:

  • Cynyddu'r pwysau ar y Cyngor Sir a'u gweithgor newydd i weithredu er lles y Gymraeg
  • Dechrau herio a dylanwadu'r Cynllun Datblygu Lleol a chynlluniau ad-drefnu ysgolion
  • Trafod cwynion a syniadau eraill yn yr ardal
  • Penderfynnu thema uned y Gymdeithas yn Eisteddfod Genedlaethol Meifod a cynllunio rhai o weithgareddau'r wythnos

Bydd dim o hyn yn bosib heb waith ac heb eich syniadau felly dewch yn llu!