Cyfarfod o Senedd y Gymdeithas (Rhanbarthau)

01/04/2023 - 10:30

10:30, dydd Sadwrn, 1 Ebrill 2023

Cyfarfod yn ystod y penwythnos preswyl (lleoliad i'w gadarnhau)

Y Senedd yw'r pwyllgor sy'n gyfrifol am oruchwylio holl waith Cymdeithas yr Iaith. Etholir Swyddogion i fod yn aelodau o'r Senedd yn y Cyfarfod Cyffredinol bob blwyddyn (darllenwch fwy yma), ond mae gan bob aelod o'r Gymdeithas yr hawl i fynychu cyfarfodydd y Senedd a chyfrannu atynt (ond heb yr hawl i bleidleisio). 

Yn ystod blwyddyn arferol, cynhelir Senedd Ymgyrchoedd bedair gwaith, Senedd Ranbarthau deirgwaith a Senedd Weinyddol deirgwaith. Senedd Ranbarthau fydd cyfarfod mis Ebrill yn canolbwyntio ar waith y Gymdeithas yn y rhanbarthau.

Byddai'n braf gweld cymaint o aelodau â phosib yno. Cysylltwch os am fynychu.