Dogfen Safonol y Cynllun (Hunangyfamodi)

Dyma'r ddogfen y mae croeso i’ch cyfreithiwr/trawsgludwr ei defnyddio (yn amodol ar y Telerau Defnyddioos ydych yn berchen ar dŷ ag enw Cymraeg yng Nghymru nad ydych yn bwriadu ei werthu ar hyn o bryd ond eisiau gwarchod enw'r tŷ ar gyfer y dyfodol.

Gyda chymorth eich cyfreithiwr/trawsgludwr, gallwch lofnodi cytundeb gyda Chymdeithas yr Iaith ynghylch y tŷ hwnnw a gofyn iddo/iddi gwblhau’r cytundeb a’i gofrestru gyda’r Gofrestrfa Tir, gyda’r nod o atal prynwyr neu gymyndderbynwyr o dan eich Ewyllys chi a’u holynwyr mewn teitl rhag newid enw’r tŷ yn y dyfodol.

Mae'r ddogfen ar gael yn Saesneg yma (English version here).

 

 

AtodiadMaint
Dogfen Safonol y Cynllun (Hunangyfamodi).doc147 KB