Datganoli Darlledu i Gymru

Ymunwch a'r ymgyrch i ddatganoli darlledu i Gymru trwy ebostio post@cymdeithas.cymru neu gwblhau'r ffurflen isod.

Llenwa'r blychau priodol. Fe anfonir y neges yn awtomatig.

Testun : Hoffwn ymuno a'r ymgyrch i ddatganoli darlledu i Gymru
Neges :

Annwyl Gymdeithas yr Iaith,

Hoffwn ymuno â'r ymgyrch i ddatganoli darlledu i Gymru.

Yn gywir

Eich manylion

Mae gwybodaeth am sut dan ni'n defnyddio eich data yma cymdeithas.cymru/preifatrwydd

Os nad ydych am i ni gysylltu â chi, neu i gywiro eich manylion, cysylltwch â post@cymdeithas.cymru

Anfon y neges
Fe anfonir y neges hon