Eisiau bod yn rhan o dîm arbennig sy'n ymgyrchu dros y Gymraeg?

Mae croeso i chi gysylltu â ni ar post@cymdeithas.cymru neu 01970 624501 i drafod y swyddi hyn yn fwy manwl neu os oes gyda chi unrhyw gwestiynau.