Fframwaith Datblygu Cenedlaethol - bygythiad i'r Gymraeg

Mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar Fframwaith Datblygu Cenedlaethol drafft ar hyn o bryd. Gallwch chi weld y manylion drwy glicio yma.

O ganlyniad i’r newidiadau, sy’n canoli grym yn nwylo strwythurau rhanbarthol annemocrataidd, bydd hi bron yn amhosib i gymunedau lleol herio datblygiadau mawr ar eu stepen drws. Yn enwedig yn Sir Gaerfyrddin a’r Gogledd, gallai’r Fframwaith arwain at orfodi miloedd a miloedd o dai di-angen ar gymunedau lleol.

Bydd copi o'r e-bost yn cael ei anfon at y Gymdeithas hefyd, ac mae'n bosib y cysylltwn ni â chi ynghylch ein hymgyrchoedd wedi i chi anfon yr e-bost hwn.

 

Testun : Fframwaith Datblygu Cenedlaethol - bygythiad i'r Gymraeg
Eich manylion