Gwersylla Eisteddfod Llanrwst 2019

£0.00

HEADER GWEFAN

Pebyll

£60 y pen am wythnos, neu £12 y noson.


Carafanau (WEDI GWERTHU ALLAN)

£150 am safle carafan a thocyn wythnos i ddau berson.

Rhaid prynu tocyn gwersylla ychwanegol os oes mwy na dau berson am aros yn y garafan. Dim ond dau fand garddwrn sy’n dod gyda safle carafan. Ni fydd modd cael mynediad i’r maes gwersylla heb fand garddwrn.

e.e. Os oes 4 person am aros mewn un garafan am wythnos, rhaid prynu safle carafan am £150, a 2 docyn gwersylla wythnos am £60 yr un hefyd.

e.e. Os oes 2 oedolyn am aros mewn un garafan, gydag oedolyn arall yn ymuno am ddwy noson, rhaid prynu safle carafan i ddau (£150) a dau docyn gwersylla noson i’r oedolyn ychwanegol (£12x2).

Noder bod mynediad am ddim i blant o dan 12 oed.

NID oes cyfleusterau trydan na dŵr sy'n cysylltu i garafanau.

 

Gwybodaeth ychwanegol

  • Mynediad am ddim i blant o dan 12 oed.
  • Bydd cawodydd a thoiledau ar y safle.
  • Bydd cae i barcio ceir.
  • Nid yw'r prisiau hyn yn cynnwys mynediad i'r gigs. Rhaid archebu'r rhain ar wahân.

 

Lleoliad

Fferm Tyddyn Hen, LL26 0PT, oddi ar yr A470 ar y ffordd i mewn i Lanrwst o gyfeiriad y De.
10 munud ar droed o’r dre (pafin yr holl ffordd)

MAP GWERSYLL CYI - newydd

 

Archebu

Dewiswch eich tocyn(au) isod.

Pris: £0.00