Hawliau i ofal iechyd sylfaenol yn Gymraeg

Galwn ar Lywodraeth Cymru i ailedrych ar y Safonau arfaethedig ym maes iechyd i gynnwys darparwyr gwasanaethau iechyd sylfaenol, megis meddygfeydd a fferyllfeydd, er mwyn sicrhau bod gan bobl hawliau cadarn a chyflawn yn y maes hollbwysig hwn.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Er mwyn i'ch llofnod gyfrif, mae'n rhaid i chi ddilyn y linc a dderbyniwch chi mewn ebost wedi i chi lenwi eich manylion isod.

**Trwy lofnodi'r ddeiseb hon, rydych yn cytuno i Gymdeithas yr Iaith gadw eich gwybodaeth ac i gysylltu â chi yn achlysurol ynglŷn ag ymgyrchoedd perthnasol.

*** Gallwch chi ddarllen rhagor am yr ymgynghoriad am y safonau iaith arfaethedig yma

Arwyddo!

Dwi'n rhoi caniatâd i Gymdeithas yr Iaith ddefnyddio'r canlynol er mwyn cysylltu ynglŷn â'n hymgyrchoedd a digwyddiadau:

Mae gwybodaeth am sut dan ni'n defnyddio eich data yma cymdeithas.cymru/preifatrwydd