Mwy o gynnwys Cymraeg ar-lein – Menter Ddigidol Gymraeg

01/08/2020 - 13:00
Digwyddiad sy'n rhan o'r Eisteddfod AmGen dan ofal Is-grŵp Technoleg y Gymdeithas.
 
Cyfle i drafod Menter Ddigidol Gymraeg a ffyrdd o sicrhau mwy o gynnwys Cymraeg ar-lein. 
 

Trafodaeth fyw ar Zoom gyda Leia Fee a Carl Morris o Gymdeithas yr Iaith.

Dolen i fynychu'r digwyddiad: https://us02web.zoom.us/j/84303032766