Datganoli Darlledu - Anfon llythyr at y Prif Weinidog

Anfonwch yr e-bost isod at Brif Weinidog Cymru a Llywodraeth Prydain er mwyn pwyso arnyn nhw i gefnogi datganoli grymoedd darlledu i Gymru.

Bydd copi o'ch ebost yn mynd at swyddfa Cymdeithas yr Iaith hefyd, ac mae'n bosib y cysylltwn ni â chi ynghylch ein hymgyrchoedd.

Testun : Datganolwch Ddarlledu i Gymru
Eich manylion

Mae gwybodaeth am sut dan ni'n defnyddio eich data yma cymdeithas.cymru/preifatrwydd

Os nad ydych am i ni gysylltu â chi, neu i gywiro eich manylion, cysylltwch â post@cymdeithas.cymru

Anfon y neges
Fe anfonir y neges hon i Llywodraeth Prydain, Prif Weinidog Cymru, Cymdeithas