07.10.17 Cyfle i arwain ymgyrchoedd dros y Gymraeg

Hoffwn eich gwahodd i’n Cyfarfod Cyffredinol eleni:

1:30 yp, Dydd Sadwrn, 7fed Hydref
Capel y Tabernacl, yr Ais, Caerdydd

Croeso i chi gysylltu, er mwyn i ni eich rhoi mewn cyswllt ag aelodau eraill er mwyn rhannu ceir. Cyn y cyfarfod, cynhelir ein rali flynyddol am 11yb.

Ethol Swyddogion

Mae enwebiadau dilys wedi eu derbyn ar gyfer 16 o'r swyddi ar y Senedd a'r Cyngor, ond mae modd enwebu unigolion ar gyfer y swyddi isod tan 11yb, Dydd Mercher, 4ydd Hydref:

· Is-Gadeirydd Cyfathrebu
· Swyddog Adloniant
· Swyddog Ymgyrchu ar y We
· Cadeirydd Grŵp Cymunedau Cynaliadwy
· Cadeirydd Grŵp Hawl i'r Gymraeg
· Swyddog Gwefan a Dylunio

Defnyddiwch ein ffurflen arlein: http://cymdeithas.cymru/enwebu
Neu ffoniwch neu e-bostiwch eich enwebiad atom.

Cynigion

Cliciwch yma i weld y cynigion y'u trafodir yn y Cyfarfod Cyffredinol, os hoffech gyflwyno unrhyw welliannau i'r cynigion neu unrhyw gynigion brys, dylid eu cyflwyno erbyn 11yb, Dydd Mercher, 4ydd Hydref, gan nodi enw'r cynigydd a'r eilydd os gwelwch yn dda (post@cymdeithas.cymru).

Heledd Gwyndaf