Llofnodion ar gyfer : Galwad Ieuenctid Lleol ar Lywodraeth Cymru am strategaeth tai effeithiol

0) , David Wilson. 0) , Llion jones. 0) , Garan. 0) , Non Davies. 0) , Lois Campbell. 0) , Sian Catherwood . 0) , Eiry Thomas. 0) , Owen. 0) , Lydia. 0) , Sara. 0) , Nel Roberts . 0) , Erin James. 0) , Cerys. 0) , Elan . 0) , Alice. 0) , Twm Ebbsworth . 0) , Samantha. 0) , Danielle. 0) , Llio Elenid Owen. 0) , Haf Davies. 0) , Mari Thomas . 0) , Marged. 0) , Carys Rees. 0) , Gwenllian. 0) , mared alun. 0) , Manon Elin. 0) , Tomos Gwynfor Edwards. 0) , Gwenllian Thomas. 0) , Crisial Llywelyn. 0) , Gwion Samson. 0) , Sioned Thomas. 0) , Marged-Elen Jones. 0) , Anna. 0) , Hanna. 0) , Siwan. 0) , Anita Butler. 0) , Cynyr Smith . 0) , Lucy Jenkins. 0) , Peter. 0) , Mr B Griffiths. 0) , Rhodri. 0) , Mari Jones. 0) , Lisa Hughes. 0) , Bedwyr llywelyn. 0) , Cai Phillips. 0) , Rhobet Williams. 0) , Megan Thomas.