Modrwy

£32.00

Modrwy arian "tafod y ddraig" unigryw - dau fodel ar gael mewn gwahanol feintiau

  • tafod mawr miniog
  • tafod bach taclus

Er mwyn cael y modrwy gorau i chi, ry'n ni'n awgrymu'n gryf eich bod yn cael mesur eich bys yn gyntaf, er enghraifft trwy fynd i siop gemwaith, ac yna'n anfon eich mesuriadau atom, a bydd modrwy yn cael ei greu ar eich cyfer. O ganlyniad, fydda archebion yn cymryd yn hirach i'ch cyrraedd nag eitemau eraill yn ein siop - diolch am eich amynedd!

Cysylltwch â post@cymdeithas.cymru / 01970 624501 am ragor o wybodaeth neu i gadarnhau eich mesuriadau a manylion eich archeb.

Pris: £32.00