Modrwy

£32.00

Modrwy arian "tafod y ddraig" unigryw - dau fodel ar gael mewn gwahanol feintiau

  • tafod mawr miniog
  • tafod bach taclus

Nid ydym yn comisiynu rhagor o'r modrwyau ond mae gennym rhai meintiau mewn stoc. Nodir y meintiau hynny isod.

Y fodrwy efo'r tafod mawr:
Maint K
Maint N (x2)
Maint M
 
Y fodrwy efo'r tafod bach;
Maint N
Maint P (x2)
 

CYN ARCHEBU modrwy felly, awgrymir eich bod yn cael mesur eich bys, er enghraifft trwy fynd i siop gemwaith.

Cysylltwch â post@cymdeithas.cymru / 01970 624501 am ragor o wybodaeth neu i gadarnhau eich mesuriadau a manylion eich archeb.

Pris: £32.00