Modrwy

£32.00

Modrwy arian 'tafod y ddraig' unigryw – dau steil ar gael:

  • tafod mawr miniog
  • tafod bach taclus

Nid ydym yn comisiynu rhagor o'r modrwyau ond mae gennym rhai meintiau mewn stoc. Nodir y meintiau hynny isod.

Y fodrwy efo'r tafod mawr:
1 x maint K
1 x maint N 
1 x maint M
 
Y fodrwy efo'r tafod bach:
1 x maint P
 

CYN ARCHEBU modrwy felly, awgrymir eich bod yn cael mesur eich bys, er enghraifft trwy fynd i siop gemwaith.

Cysylltwch â post@cymdeithas.cymru / 01970 624501 am ragor o wybodaeth neu i gadarnhau eich mesuriadau a manylion eich archeb.

Pris: £32.00