Nwyddau:Tocyn

Poster ar gyfer noson y Welsh Whisperer

Clwb Rygbi Llandeilo

7.30, Nos Wener, 11 Ionawr

Trefnir gan Ranbarth Sir Gâr Cymdeithas yr Iaith i godi sylw at yr ymgyrch Datganoli Darlledu.

Cost: £7 i oedolion a £3 i blant

Elw'r noson i Gymdeithas yr Iaith.

Gellir prynu tocynnau oedolion yma. Rhaid prynu tocynnau plant ar wahân (cliciwch yma).

Pris: £7.00
Poster ar gyfer noson y Welsh Whisperer

Clwb Rygbi Llandeilo

7.30, Nos Wener, 11 Ionawr

Trefnir gan Ranbarth Sir Gâr Cymdeithas yr Iaith i godi sylw at yr ymgyrch Datganoli Darlledu.

Cost: £7 i oedolion a £3 i blant

Elw'r noson i Gymdeithas yr Iaith.

Gellir prynu tocynnau plant yma. Rhaid prynu tocynnau oedolion ar wahân (cliciwch yma).

Pris: £3.00

Fflur Dafydd a'r Barf
Eädyth

Rhys Dafis

Y Parot · Caerfyrddin
8pm · Nos Iau · Rhagfyr 27 · 16+

Trefnir gan Ranbarth Sir Gâr Cymdeithas yr Iaith. Lle i 100 yn unig.

£7 o flaen llaw / £8 ar y drws

https://www.facebook.com/events/1975081159455631/

Pris: £7.00

Mellt
Cpt. Smith

Spectol Haul

Y Parot · Caerfyrddin
8pm · Nos Sadwrn · Rhagfyr 29 · 16+
Trefnir gan Ranbarth Sir Gâr Cymdeithas yr Iaith. Lle i 100 yn unig.

£7 o flaen llaw / £8 ar y drws

https://www.facebook.com/events/1872698759517873/

Pris: £7.00

 

Nos Wener 8 Chwefror 2019

19:00

Neuadd Llanofer, Caerdydd

Noson o dan ofal Catrin Dafydd a Jon Gower

 

Cerddoriaeth gan:  Heather Jones  

Barddoniaeth gan: Aelodau Cywion Cranogwen  

 

Darnau o gelf gan artistiaid yn cynnwys:  

Iwan Bala 

Elin Bach 

Dewi Pws 

Ann Catrin 

Catrin Williams 

Mari Elain 

Ruth Jên 

Lowri Davies 

Angharad Jones a llawer mwy!  

 

Tocynnau yn costio £12 (yn cynnwys gywdraid o win)

Mae modd hefyd gwneud cynigion cyn y noson trwy gysylltu a: de@cymdeithas.cymru

 

Bydd holl elw’r noson yn mynd i’r gymdeithas  

Bydd bar ar gael ar y noson

 

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch ag Owen Howell ar: 02920486469 / de@cymdeithas.cymru

Pris: £12.00