Nwyddau:Tocyn

Penwythnos Dysgwyr Bethesda
WEDI GWERTHU ALLAN - DIM LLEFYDD AR ÔL
 
Diolch i bawb sydd wedi archebu lle - er gwybodaeth:
 
07/09/2018 - 09/09/2018
 
Croeso i bawb - addas ar gyfer dysgwyr lefel canolradd ac uwch (gallu cynnal sgwrs)
 
Cyfle i aros mewn byncws cymunedol mewn pentref enwog Cymraeg ei iaith, ymarfer eich Cymraeg, cael hwyl, a dysgu am hanes radical yr ardal.
 

Croeso i chi gysylltu â ni am sgwrs neu fwy o wybodaeth: Heledd ar gogledd@cymdeithas.cymru / 01286 662905 neu  Robin ar post@cymdeithas.cymru / 01970 624501, neu ymunwch â'r digwyddiad facebook yma: https://www.facebook.com/events/1007638519407487/

Penwythnos gyfan yn cynnwys llety a brecwast am ddim ond £70 / Gweithgareddau yn unig £40

Pris: £0.00
BREICHIAU HIR • CADNO • HYLL • WIGWAM

Clwb Ifor Bach, Caerdydd. Drysau 7:30yh

Nos Sul, 5ed Awst 2018

Cyfyngiad oedran 16+

Wedi i chi dalu, byddwn yn cadw eich tocynnau a byddent ar gael i chi eu casglu o stondin y Gymdeithas ger yr Eglwys Norwyaidd ar faes yr Eisteddfod, neu ar y drws. Dewch â rhif eich archeb neu gopi o'r ebost efo chi - diolch!

Os archeboch chi eich tocyn cyn Gorffennaf 31, byddwn wedi ei bostio at y cyfeiriad rhowsoch ar yr archeb.

Mae gan y Gymdeithas bolisi ymddygiad, yma.

Gallech hefyd brynu tocyn gostyngol ar gyfer holl adloniant yr wythnos (gan arbed £15) yma

Mae holl waith Cymdeithas yr Iaith yn dibynnu ar roddion ac ymroddiad ein haelodau.
Beth am ymaelodi nawr?

Pris: £10.00
YR EIRA • SEROL SEROL • LOS BLANCOS

Clwb Ifor Bach, Caerdydd. Drysau 7:30yh

Nos Fawrth, 7fed Awst 2018

Cyfyngiad oedran 16+

Wedi i chi dalu, byddwn yn cadw eich tocynnau a byddent ar gael i chi eu casglu o stondin y Gymdeithas ger yr Eglwys Norwyaidd ar faes yr Eisteddfod, neu ar y drws. Dewch â rhif eich archeb neu gopi o'r ebost efo chi - diolch!

Os archeboch chi eich tocyn cyn Gorffennaf 31, byddwn wedi ei bostio at y cyfeiriad rhowsoch ar yr archeb.

Mae gan y Gymdeithas bolisi ymddygiad, yma.

Gallech hefyd brynu tocyn gostyngol ar gyfer holl adloniant yr wythnos (gan arbed £15) yma

Mae holl waith Cymdeithas yr Iaith yn dibynnu ar roddion ac ymroddiad ein haelodau.
Beth am ymaelodi nawr?

Pris: £10.00
LLWYBR LLAETHOG • TŶ GWYDR • ANI GLASS • PASTA HULL

Clwb Ifor Bach, Caerdydd. Drysau 7:30yh

Nos Iau, 9fed Awst 2018

Cyfyngiad oedran 18+

Wedi i chi dalu, byddwn yn cadw eich tocynnau a byddent ar gael i chi eu casglu o stondin y Gymdeithas ger yr Eglwys Norwyaidd ar faes yr Eisteddfod, neu ar y drws. Dewch â rhif eich archeb neu gopi o'r ebost efo chi - diolch!

Os archeboch chi eich tocyn cyn Gorffennaf 31, byddwn wedi ei bostio at y cyfeiriad rhowsoch ar yr archeb.

Mae gan y Gymdeithas bolisi ymddygiad, yma.

Gallech hefyd brynu tocyn gostyngol ar gyfer holl adloniant yr wythnos (gan arbed £15) yma

Mae holl waith Cymdeithas yr Iaith yn dibynnu ar roddion ac ymroddiad ein haelodau.
Beth am ymaelodi nawr?

Pris: £10.00
Croeso i bawb - addas ar gyfer dysgwyr lefel canolradd ac uwch (gallu cynnal sgwrs)
 
Cyfle i aros mewn hostel mewn llecyn hardd yn Llangollen, ymarfer eich Cymraeg, cael hwyl, a dysgu am hanes radical yr ardal. Bydd llawer y cwrs yn digwydd yn Wrecsam yn ogystal a Langollen.
 

Croeso i chi gysylltu â ni am sgwrs neu fwy o wybodaeth: Heledd ar gogledd@cymdeithas.cymru / 01286 662905 neu  Robin ar post@cymdeithas.cymru / 01970 624501, neu ymunwch â'r digwyddiad facebook yma:

Penwythnos gyfan yn cynnwys llety a brecwast am ddim ond £60

Pris: £60.00

 

Pris: £70.00
Croeso i bawb - addas ar gyfer dysgwyr lefel canolradd ac uwch (gallu cynnal sgwrs)
 
Cyfle i aros yn yr ardal hardd o Langollen gyda gweithgareddau yn ystod y dydd yn cael eu cynnal yn Saith Seren, Wrecsam a'r cyffuniau. Dewch i adnabod y gymuned leol sydd mor angerddol dros yr iaith, ymarfer eich Cymraeg, cael hwyl, a dysgu am hanes radical yr ardal.
 

Croeso i chi gysylltu â ni am fwy o wybodaeth: Heledd ar gogledd@cymdeithas.cymru / 01286 662905 neu  Robin ar post@cymdeithas.cymru / 01970 624501, neu ymunwch â'r digwyddiad facebook yma:

Gwener 26ed o Hydref - Sul 28fed. Ar gyfer lefelau canolradd ac uwch. Llety am y penwythnos a gweithgareddau am dim ond £70.

Gwithareddau heb lety a brecwast yn £40

Pris: £70.00