Noson yng Nghwmni'r Welsh Whisperer

£7.00
Dyddiad: 
Gwener, Ionawr 11th am 7:30 pm
Poster ar gyfer noson y Welsh Whisperer

Clwb Rygbi Llandeilo

7.30, Nos Wener, 11 Ionawr

Trefnir gan Ranbarth Sir Gâr Cymdeithas yr Iaith i godi sylw at yr ymgyrch Datganoli Darlledu.

Cost: £7 i oedolion a £3 i blant

Elw'r noson i Gymdeithas yr Iaith.

Gellir prynu tocynnau oedolion yma. Rhaid prynu tocynnau plant ar wahân (cliciwch yma).

Pris: £7.00