Ocsiwn Gelf Rhanbarth Morgannwg Gwent

£12.00
Dyddiad: 
Gwener, Chwefror 8th am 7:00 pm

 

Nos Wener 8 Chwefror 2019

19:00

Neuadd Llanofer, Caerdydd

Noson o dan ofal Catrin Dafydd a Jon Gower

 

Cerddoriaeth gan:  Heather Jones  

Barddoniaeth gan: Aelodau Cywion Cranogwen  

 

Darnau o gelf gan artistiaid yn cynnwys:  

Iwan Bala 

Elin Bach 

Dewi Pws 

Ann Catrin 

Catrin Williams 

Mari Elain 

Ruth Jên 

Lowri Davies 

Angharad Jones a llawer mwy!  

 

Tocynnau yn costio £12 (yn cynnwys gywdraid o win)

Mae modd hefyd gwneud cynigion cyn y noson trwy gysylltu a: de@cymdeithas.cymru

 

Bydd holl elw’r noson yn mynd i’r gymdeithas  

Bydd bar ar gael ar y noson

 

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch ag Owen Howell ar: 02920486469 / de@cymdeithas.cymru

Pris: £12.00