Pabi gwyn

£1.00

Pam gwisgo pabi gwyn?

Y mae gwisgo pabi gwyn yn dangos parch tuag at holl ddioddefwyr rhyfel – gan gynnwys aelodau'r lluoedd arfog a dinasyddion o bob ochr.

Mae hefyd yn dangos dyhead dwfn am heddwch ac am symud tuag at ddulliau di-drais o ddatrys gwrthdaro.

Gwybodaeth bellach ar wefan Cymdeithas y Cymod: www.cymdeithasycymod.org.uk

a'r Undeb Llw Heddwch: www.ppu.org.uk

£1 yr un (ond gellir prynu pecyn o 5 am £4.50 a phecyn o 25 am £15)

Pris: £1.00