Mynnwch Ysgol Gymraeg ym Mhlasdŵr

Mae Cyngor Caerdydd yn penderfynu ar ddyfodol addysg yn natblygiad newydd Plasdŵr yng ngogledd orllewin y ddinas.

Ar hyn o bryd, bwriad y cyngor yw agor ysgol ddwyieithog - ysgol dwy ffrwd lle na fydd un ffrwd (hanner y plant) yn derbyn addysg gyflawn Gymraeg.

Rydyn ni'n ymgyrchu dros sichrau bod pob ysgol sy'n rhan o'r datblygiad yn ysgol cyfrwng Cymraeg. Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon neges at gynghorwyr allweddol cyn iddyn nhw benderfynu ar gyfrwng iaith yr ysgol. 

Bydd copi o'ch ebost yn mynd at swyddfa Cymdeithas yr Iaith hefyd, ac mae'n bosib y cysylltwn ni â chi ynghylch ein hymgyrchoedd.

Testun : Ysgol cyfrwng Cymraeg i Blasdŵr / Welsh-medium school for Plasdŵr
Eich manylion

Mae gwybodaeth am sut dan ni'n defnyddio eich data yma cymdeithas.cymru/preifatrwydd

Os nad ydych am i ni gysylltu â chi, neu i gywiro eich manylion, cysylltwch â post@cymdeithas.cymru

Anfon y neges
Fe anfonir y neges hon i A Robson, S Merry, CYIG, Huw Thomas, cadeirydd addysg, swyddog addysg, J Boyle