Methu derbyn gwasanaethau Cymraeg? Rhannwch eich profiad

Gallwch ddefnyddio'r ffurflen isod i rannu eich profiadau o wasanaethau Cymraeg gyda phwyllgor yn y Senedd sy’n cynnal ymchwiliad ar y mater ar hyn o bryd. Gallwch chi olygu e-bost templed er mwyn ychwanegu eich profiad personol. Mae profiad o fethu cael gwasanaethau Cymraeg ar y trên, bws, neu gan gwmni ynni, banc, archfarchnad neu gwmni ffôn yn berthnasol iawn gan eu bod yn sectorau lle mae’r Llywodraeth wedi methu â defnyddio eu pwerau o dan y gyfraith bresennol i osod Safonau ar gwmnïau.  

Bydd copi o'ch ebost yn mynd at Weinidog y Gymraeg, y pwyllgor a swyddfa Cymdeithas yr Iaith. Mae'n bosib y cysylltwn ni â chi ynghylch ein hymgyrchoedd. Os nad ydych am i ni gysylltu â chi, neu i gywiro eich manylion, cysylltwch â post@cymdeithas.cymru

Testun : Rheoleiddio Cryfach, nid Ddeddf Iaith Wannach - Ymateb i'r Pwyllgor
Eich manylion

Mae gwybodaeth am sut dan ni'n defnyddio eich data yma cymdeithas.cymru/preifatrwydd

Os nad ydych am i ni gysylltu â chi, neu i gywiro eich manylion, cysylltwch â post@cymdeithas.cymru

Anfon y neges
Fe anfonir y neges hon i Cymdeithas, Pwyllgor Diwylliant, Gweinidog y Gymraeg