Pwerau Darlledu - ymgynghoriad Pwyllgor Diwylliant y Senedd

Mae Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu a'r Gymraeg yn cynnal ymgynghoriad ar ddatganoli pwerau darlledu i Gymru. Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon, ac addasu, eich ymateb i'r ymgynghoriad.

Gallwch chi ddarllen manylion yr ymgynghoriad yma

Bydd copi o'r e-bost yn cael ei anfon at y Pwyllgor, a'ch Aelodau lleol yn y Senedd a'r Gymdeithas hefyd, ac mae'n bosib y cysylltwn ni â chi ynghylch ein hymgyrchoedd wedi i chi anfon yr e-bost hwn.

Testun : Ymgynghoriad Datganoli Darlledu
Eich manylion