Pwyllgor Dysgwyr

18/03/2021 - 14:00

Bydd grŵp bach yn cyfarfod dros Zoom am 2.00, pnawn Iau, 18 Mawrth, dan arweiniad Nia Llywelyn, Swyddog Dysgwyr Cymdeithas yr Iaith, i drafod gweithgarwch ar gyfer dysgwyr/siaradwyr newydd dros y misoedd nesaf.

Croeso i unrhyw sydd â diddordeb yn y maes i ymuno.

Ebostiwch post@cymdeithas.cymru am wybodaeth bellach.