Rali: Addysg Gymraeg i Bawb! Ond ydy'r Llywodraeth wedi dweud wrth ein cynghorau sir?

07/10/2017 - 11:00

Addysg Gymraeg i Bawb! Ond ydy'r Llywodraeth wedi dweud wrth ein cynghorau sir?

10 Ysgol Gymraeg newydd i Gaerdydd ... a'r gweddill!

11yb, Dydd Sadwrn, 7fed Hydref

Capel y Tabernacl, Yr Ais, Caerdydd

Siaradwyr: Gwenno Saunders. Gareth Pierce (Prif Weithredwr, CBAC), Sandra Clubb a Jo Beavan-Matcher (Ymgyrch TAG)

Cerddoriaeth gan Wigwam ac eraill. Wedi'r rali, darperir lluniaeth yn festri'r Tabernacl.

Cynhelir Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cymdeithas yr Iaith yn y capel o 1:30yp ymlaen.

http://www.facebook.com/events/658050581060311

02920 486469

de@cymdeithas.cymru