Clwyd

Cadeirydd: Aaron Wynne
Swyddog Maes: Heledd Melangell
Rhif Ffôn: 01286 662908

Cynnwys i ddod.

Digwyddiadau Clwyd

Cynllunio'r Gweithlu ar gyfer Miliwn o Siaradwyr Cymraeg

05/08/2019 - 11:30
Cynllunio'r Gweithlu ar gyfer Miliwn o Siaradwyr Cymraeg 11:30yb, dydd Llun, 5ed Awst Stondin Cymdeithas yr Iaith Gweinidog y Gymraeg Eluned Morgan AC, Ioan Matthews (Coleg Cymraeg), Awen...

Menter Iaith Ddigidol - trafodaeth

06/08/2019 - 15:30
Menter Iaith Ddigidol - trafodaeth 3:30yp, Dydd Mawrth, 6ed Awst Stondin Cymdeithas yr Iaith Iwan Hywel (Mentrau Iaith Cymru), Heledd Gwyndaf ac eraill

Dyfodol Cymunedau Gwledig - Cefnogi ein Ffermwyr

07/08/2019 - 14:00
Dyfodol Cymunedau Gwledig - Cefnogi ein Ffermwyr 2yp, dydd Mercher, 7fed Awst Pabell y Cymdeithasau 1 Alun Eildyr, Glyn Roberts, Non Williams a Robat Idris

Croeso Cymraeg i Ffoaduriaid

08/08/2019 - 11:00
Croeso Cymraeg i Ffoaduriaid 11yb, dydd Iau, 8fed Awst Stondin Cymdeithas yr Iaith Joseph Oscar Gnagbo gyda Ruth Gwilym Rasool (Y Groes Goch)

Cyhoeddi'r Cyngor Cyfathrebu Cenedlaethol

08/08/2019 - 15:00
Cyhoeddi'r Cyngor Cyfathrebu Cenedlaethol 3yp, dydd Iau, 8fed Awst Stondin Cymdeithas yr Iaith

Derbyniad Caws a Gwin

08/08/2019 - 16:00
Derbyniad Caws a Gwin 4yp, dydd Iau, 8fed Awst Stondin Cymdeithas yr Iaith

Addysg Gymraeg i Bawb: Rali dros Ganolfannau Trochi

09/08/2019 - 14:00
Addysg Gymraeg i Bawb: Rali dros Ganolfannau Trochi 2yp, dydd Gwener, 9fed Awst Stondin Cymdeithas yr Iaith Annest Smith, Aaron Wynne, Menna Machreth a Mabli Siriol Twitter